Služby

Jde-li o zvýšení ziskovosti, společnosti se pochopitelně nejvíce zaměřují na dvě z jejich pohledu nejvíce kontrolovatelné oblasti, růst tržeb a řízení nákladů, především jejich snižování. Zatímco snaha zvýšit prodeje může trvat několik let, snížení vašich nákladů by mohlo přispět významným dodatečným ziskem do vašeho podnikání, a to během několika měsíců.

Našim zákazníkům pomáháme optimalizovat jejich náklady. Specializujeme se na snižování provozních nákladů, které nejsou ve vztahu k základním činnostem firmy. Jedná se o telekomunikace, energie a i pojištění, kancelářské potřeby, atd.).

Účtované poplatky většiny služeb jsou založeny na principu „success fee“, tj. až na základě realizovaných úspor, čímž se náš obchodní model výrazně odlišuje od většiny konkurence. Všechny oblasti řešíme komplexně a nepotřebujete na ně několik různých firem a jejich zástupců.

Telekomunikační audit

Analyzuje stávající stav telekomunikací a navrhuje optimální řešení. Součástí je i vyjednávání s dodavateli telekomunikačních služeb.

Administrace telekomunikací

Provádění administrativy spojené s telekomunikačními službami jako je objednávání a přijímání sim a telefonů, jejich předávání zaměstnancům, řešení poruch, předávání dokumentů, optimalizace nastavení služeb, politika přidělování telefonů, zaměstnanecký program a další.

Energetický audit

Posouzení optimálního vytápění objektu, osvětlení, příkonu, návrh optimalizace 1/4 maxima apod.

Administrativa energetiky

Administrativní činnosti spojené s energetikou jako jsou dokumenty s dodavateli a distributory elektřiny a plynu, optimalizace nastavení distribučních sazeb, jističů, rezervované kapacity, vyjednávání s dodavateli, posouzení výhodnosti dodávek apod.

Výběrové řízení

Posouzení nákupních cen a organizace výběrového řízení.

Optimalizace pojistných smluv

Analýza pojistných potřeb a optimalizace pojistných podmínek.